Aanmelden

U kunt zelf telefonisch een afspraak maken met onze praktijk na een verwijzing door de huisarts. De intake wordt gedaan door G.P. Reedijk. Bij een individuele aanmelding volstaat daarvoor meestal een uur. Bij een aanmelding voor echtpaartherapie wordt daarvoor twee keer een uur uitgetrokken. Soms is nadere psychodiagnostiek (psychologische test) ook noodzakelijk om tot een goede indicatiestelling te komen. Aan het einde van het intakegesprek wordt er in samenspraak een behandelovereenkomst opgesteld. Daarin wordt de problematiek samengevat evenals de doelstelling van de behandeling. De patiënt en de therapeut ondertekenen dit. De huisarts krijgt doorgaans na afloop schriftelijk bericht van dit onderzoeks- en adviesgesprek.

Wie de behandelaar wordt hangt af van de wachttijd bij de verschillende collega’s, de soort problematiek, de matching op de persoon en ook de dagen van de week of de uren waarvoor patiënten een voorkeur hebben. Wanneer de behandeling kan starten belt de bureaumanager op met een voorstel.

 

Incidenteel wordt externe deskundigheid betrokken bij het proces van diagnosticeren. Soms is dat een second opinion van een psychiater soms van een klinisch neuropsycholoog.

Is er onder andere sprake van relatieproblemen, dan wordt u gevraagd om de eerste keer meteen uw partner mee te nemen. De telefonisch gemaakte afspraak wordt vervolgens per brief of per e-mail bevestigd. Daarbij zitten formulieren met het verzoek die in te vullen en ondertekend terug te sturen. Daarbij hoort de verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn.