Klachten

Voor klachten over afspraken of wachttijden kunt u terecht bij de bureaumanager mevrouw A. van der Schoor telefoon 06 4140 0878. Klachten over de behandelaar of de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haarzelf bespreken. Wanneer het niet lukt om dat rechtstreeks op te lossen kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

De LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen) kan u in contact brengen met een psycholoog die is opgeleid tot klachtenbemiddelaar. Is de klacht echter zo ernstig dat dit geen oplossing biedt dan is er de klachtencommissie van de LVVP. Deze heeft een externe onafhankelijke voorzitter (jurist). Ook het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft een dergelijke klachtencommissie.

Download hier het klachtenformulier