Wachttijden

De wachttijd voor een intake is (behoudens de vakantieperiodes) momenteel vier weken. De wachttijd voor de start van de behandeling varieert. Wanneer er aan de kant van patiënten geen restricties zijn met betrekking tot dagen van de week en de uren van de dag, is die wachttijd momenteel acht weken. Wanneer patiënten in verband met werk of zorgtaken alleen op bepaalde uren kunnen, kan die termijn soms langer worden. Wanneer dat zou uitlopen op een wachttijd van meer dan zes weken dan wordt er overlegd over behandelingsmogelijkheden elders. Sessies zijn altijd op een vaste dag en een vast uur. Van belang is te weten dat niet alle therapeuten op alle dagen van de week werken.

 

De voortgang van de behandeling wordt in de eerste plaats gemonitord door onderlinge tussentijdse evaluatie en/of vragenlijsten. De wettelijk verplichte ROM (routine outcom messurement) kan daarbij ook behulpzaam zijn.